Hallinto Päätökset 2018 Käyttö- ja hoitosuunnitelma
Omistajakorvauksia saavat osakaskunnat Osakaskuntien esittely
Lupajärjestelmä Valtio Paikalliset Kalastusmääräykset Myyntipaikat Veneenlaskupaikat.

Kalastusmääräykset

Yleisiä huomioita!

- HUOM!    01.05 – 15.06.2019 pyydetään välttämään kuhan kalastusta

- HUOM!    Kokemäenjoessa Kilpikosken yhteislupa-alueella on lohikaloille saalisrajoitus: 3 lohikalaa vuorokaudessa. Ylimääräiset tulee päästää varovaisesti takaisin jokeen!

- Kalastusalueelle on koulutettu lisää kalastuksenvalvojia. Kalastusalueella tullaan kuluvan vuoden aikana lisäämään valvontaa niin talvella kuin kesällä!

- Valvonnassa kiinnitetään huomiota mm. kalastonhoitomaksun ja kalastus-alueen lupien voimassaoloon, pyydysten merkintään sekä alamittoihin!

- Kuhan alamitta on Kalastusalueella sama kuin uusi kalastuslaki edellyttää. 1.1.2016 lähtien kuhan alamitta on 42cm. Hartolan kosken ja Äetsän voimalaitoksen välisellä jokialueella kuhan alamitta on edelleen 45 cm.

- Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen alamittoihin muutoksia 1.1.2016 lähtien. Järvilohen uusi alamitta on 60 senttimetriä. Rasvaeväleikatun järvitaimenen uusi alamitta leveysasteen 67º 00' N eteläpuolisissa vesissä on 60 senttimetriä.
  Rasvaevällinen järvitaimen on rauhoitettu! Harjuksen alamitta on leveyspiirin 67°00 N eteläpuolella vähintään 35 senttimetriä.

- Puutteellisilla tiedoilla suoritettu lupamaksu katsotaan pätemättömäksi.

- Uisteltaessa useammalla kuin yhdellä vavalla on maksettava erillinen uistelulupa. Suurin sallittu ulommaisten uistinten väli on 40 m. Moottoriuistelu on kielletty Hulttisten -, Hiedan - ja Myllyvuolteessa sekä Vammaskoskessa. 

Kalastusalueen hallitus päättää vuoden aikana muista luvista ja kalastussäännöistä.